Gjenvinningsbransjen har mange lovverk å forholde seg til og alt peker mot at det bare blir flere med tiden som kommer, blant annet gjennom EUs "Green Deal". Lovverket i avfallsbransjen stiller også krav til oss som profesjonelle aktører at vi skal holde oss oppdatert og kunne de relevante lovverkene, slik at vi holder oss innefor det vi skal.
Her vil man kunne finne oversikt og forklaringer på relevante lovverk.